Cerambycidae -Boktorren

-------------------

Meetnet boktorren -Boktormonitoring 2-uurs protocol

In 2020 is ervaring opgedaan met een vaste werkwijze voor het zoeken naar boktorren. Een wekwijze waar, binnen een tijdspad van twee uur, een gebied of strook wordt afgezocht op het voorkomen van boktorren. Onderstaande grafieken geven het resultaat van twee tellingen op een voor de waarnemer onbekend terrein.

Sallandse Heuvelrug-Overijssel-31mei2020

2-uurs telling Sallandse Heuvelrug 31052020

Boswachterij Schoonlo-Drenthe- 3juni2020

2-uurs telling Boswachterij Schoonlo 03062020


Beide tellingen leverden twee uur na de gevolgde werkwijze nog wel soorten op, maar het aantal verschillende soorten bleef constant. Tellingen waarbij in plaats van twee uur, drie uur werd geteld leverde ook niet meer soorten op.

Het aantal tellingen is nog te gering om hieraan conclusies te verbinden. Dit is de reden om in 2021 de werkwijze in de vorm van een telprotocol verder uit te rollen. Hiervoor is het Pilotproject Monitoring Boktorren in het leven geroepen. 

Wilt u deelnemen aan het Pilotproject, stuur dan een mail naar info@stichtingkoekeloere.nl of klik hier. U ontvangt dan de uitgebreide versie van het telprotocol.

Het telprotocol in het kort

 • Gedurende het seizoen wordt minimaal  5x een 2-uurs monitoring uitgevoerd (april-mei-juni-juli-aug).
 • Iedere telling start op hetzelfde punt, met dezelfde looprichting volgens hetzelfde veldwerk-protocol.
 • De maximale lengte van de route is 500 meter, de tijd dient over deze afstand te worden verdeeld. De tijdsduur is max. 2 uur.
 • Desgewenst kunnen meerdere monitoringspunten per jaar worden gelopen.


Het veldwerk

 • Bepaal het startpunt  en eindpunt van de telling. 
 • Start de timer (max 2uur).
 • Verplaats je  rustig lopend door het terrein, leg de nadruk op bosranden/struwelen en open, zonnige, delen in het bos.
 • Bekijk bloeiende planten, bomen en struiken, klop en/of sleep
 • Bekijk en klop takken/twijgen van alle voorkomende soorten bomen en struiken. Maak onderscheid tussen vers dode takken en  overjarige dode takken en takken met bladeren. Klop alle typen apart.
 • Dode takken kunnen zich onder aan de struik/boom bevinden, maar ook los op de grond liggen of gestapeld aanwezig zijn.
 • Bekijk vers of oud hakhout en houtstapels indien aanwezig, ook uitgebroken takken behoren tot deze groep.
 • Ben alert op vliegende kevers. Kenmerkend voor (bok)torren zijn de afhangende poten in de vlucht. Een vlindernet kan hierbij handig zijn.
 • Als de timer afgaat, stopt de monitoring.

 


Gewone borstelboktor. Foto E. van Asseldonk


E-mailen
Map
Info